Wettelijke vermeldingen

Deze site, toegankelijk via het URL-adres www.hilbert-is.com >> (hierna de “Site”), wordt gepubliceerd door de onderneming Hilbert Investment Solutions, een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 55.000 euro gevestigd 2, rue Turgot, 75009 Parijs, geregistreerd bij de Paris RCS onder nummer 794 945 352 en is telefonisch bereikbaar op: 01 77 62 38 11.

 • Uitgever : Hilbert Investment Solutions
 • Publicatiedirecteur : Management van Hilbert Investment Solutions
 • Hoofdredacteur : Steve Lamarque
 • Gastheer : Hilbert Investment Solutions

Door deze site te raadplegen, accepteert elke natuurlijke persoon (hierna “de gebruiker”) dat deze voorwaarden (hierna de “juridische kennisgeving”) het gebruik ervan regelen.

In het geval van wijziging of update, zullen de herziene Juridische Kennisgevingen op de Site worden geplaatst met vermelding van de laatste datum van update. De gebruiker moet daarom regelmatig de site controleren om op de hoogte te blijven van elke wijziging of update van de juridische kennisgeving.

Toegang tot deze site is open toegang voor gelijkwaardige Britse ingezetenen met de status van “Market Counterparty” of “Intermediate Customer”.

Toegang tot deze site is ook ten strengste verboden voor inwoners van de VS met een andere status dan die van “Major US Institutional Investor” zoals gedefinieerd door de Securities Exchange Act.

Hilbert Investment Solutions wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van gebruik van deze site in strijd met de toegangsvoorwaarden.

Via deze site bieden Hilbert Investment Solutions, haar dochterondernemingen en haar afdelingen het publiek toegang tot verschillende financiële informatie, waaronder mogelijk voor haar klanten de mogelijkheid om hun rekeningen te raadplegen en beursorders door te geven.

  • Bedrijfsnaam: Hilbert Investment Solutions
  • Bedrijfsvorm: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  • Aandelenkapitaal: £ 60 000
  • Hoofdkantoor: 66 Prescot Street, Prescot Street London E1 8NN
  • RCS: 08956837

    

   Hilbert Investment Solutions heeft een vergunning en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) om alle door de FCA geleverde beleggings- en portefeuillebeheerdiensten uit te voeren.

   

 • Bedrijfsnaam: Hilbert Investment Solutions
 • Bedrijfsvorm: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • Aandelenkapitaal: 55 000 euros
 • Hoofdkantoor : 2, Rue Turgot à Paris (75009)
 • RCS : Paris 794 945 352

De site is gereserveerd voor privégebruik van elke gebruiker.

De verspreiding van de informatie op deze site vormt geen verzoek om een daad of een aanbod om effecten of enig ander beleggingsproduct te kopen of verkopen.

De informatie, financiële gegevens en aanbevelingen voor kopen of verkopen die op de site beschikbaar zijn, passen mogelijk niet altijd bij de persoonlijke situatie van de gebruiker en vormen geen beleggingsadvies of een stimulans om te investeren.

Elke Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de Site maakt en / of van de informatie die van de Site wordt verstrekt en Hilbert Investment Solutions kan niet contractueel of onrechtmatig aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van inkomsten, immateriële activa, contracten, voordelen of gegevens, evenals enige directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit het gebruik van de site.

De diensten van Hilbert Investment Solutions op de site zijn gebaseerd op een set computer- en communicatiesystemen. Bijgevolg is Hilbert Investment Solutions alleen onderworpen aan een middelenverbintenis en kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van de Site. De verantwoordelijkheid van Hilbert Investment Solutions kan dan ook niet worden ingeroepen in geval van niet-levering of onderbreking van de dienst om welke reden dan ook.

Hilbert Investment Solutions is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van frauduleus binnendringen door een derde partij die heeft geleid tot een wijziging van de informatie die op de site is gepubliceerd.

Elke accounthouder bij Hilbert Investment Solutions (hierna de “Klant”) kan online toegang krijgen tot zijn account via de Site.

Hilbert Investment Solutions kent de Klant een vertrouwelijke en persoonlijke toegangscode en wachtwoord toe, die aan niemand mag worden bekendgemaakt. Hilbert Investment Solutions kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het wachtwoord van de Klant onjuist of frauduleus wordt gebruikt.

Het gebruik van dit account is onderworpen aan specifieke bepalingen die hier toegankelijk zijn.

Gegevens op internet zijn niet beschermd tegen mogelijke verduistering en Hilbert Investment Solutions kan de veiligheid van elk gebruik van de gegevens op de site niet garanderen.

 • Bedrijfsnaam: Hilbert Investment Solutions
 • Bedrijfsvorm: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • Aandelenkapitaal: 55 000 euros
 • Hoofdkantoor : 2, Rue Turgot à Paris (75009)
 • RCS : Paris 794 945 352

De prijzen van op de Franse markt genoteerde effecten, met uitzondering van gestructureerde producten, worden rechtstreeks door de uitgevende instellingen verstrekt.

 • Door de site te gebruiken, accepteert de gebruiker het verzamelen en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens (hierna “persoonlijke gegevens”).

  De verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot Gebruikers is het onderwerp geweest van een verklaring aan de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming (CNIL).

  Persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld wanneer de gebruiker de site bezoekt, en in het bijzonder:

  • bij het stellen van een vraag via het contactformulier;
  • bij het invullen en valideren van het sollicitatieformulier voor een functie; waar
  • bij het verstrekken van contactgegevens die door een adviseur moeten worden teruggebeld.

  Persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld, worden intern door Hilbert Investment Solutions verzameld en verwerkt om diensten of informatie te verstrekken en te reageren op vragen en verzoeken van gebruikers, en worden bewaard voor de duur die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. en verwerkt.

  Elke gebruiker heeft het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben en heeft de mogelijkheid om er om legitieme redenen tegen in te gaan dat zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt . Elke Gebruiker heeft ook het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn Persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden, met name commercieel, door de huidige controller of die van latere verwerking.

  Deze rechten kunnen te allen tijde worden uitgeoefend bij Hilbert Investment Solutions, 2 rue Turgot 75009 Paris.

 • Wat is een cookie?

  Een cookie is een klein tekstbestand dat door de bezochte website naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en in zijn eindapparatuur wordt opgeslagen. Met cookies kan de geraadpleegde website informatie verzamelen over het bezoek van de gebruiker, zoals de route op de site of de taal van voorkeur, om hun browse-ervaring en de inhoud en functionaliteit van de site te verbeteren. internet.

  De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site cookies op zijn eindapparatuur kunnen worden geïnstalleerd.

  Welke cookies zijn aanwezig op de site?

  • Technische cookies:

  Hilbert Investment Solutions gebruikt technische cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de site, en meer in het bijzonder sessiecookies, waardoor de site zijn gebruikers van de ene pagina naar de andere kan herkennen wanneer ze worden geïdentificeerd.

  • Cookies voor doelgroepmeting :

  Om de site aan te passen aan de verzoeken van zijn gebruikers, meet Hilbert Investment Solutions het aantal bezoeken, het aantal paginaweergaven en de activiteit van gebruikers op de site.

  Hiervoor gebruikt Hilbert Investment Solutions statistische tools zoals Xiti of Google Analytics.

  Voor meer informatie nodigen we gebruikers uit om de Google-pagina ‘Gegevensbescherming’ te raadplegen op het volgende adres: https://support.google.com/analytics/answer/6004245, en het privacybeleid van AT Internet (Xiti) op de volgende pagina: http://www.atinternet.com/corporate/corporate/protection-des-donnees-et-politique-de-confidentialite/collecte-de-donnees-sur-les-sites-de-nos-clients/

  • Cookies van derden :

  Addthis:

  Hilbert Investment Solutions maakt gebruik van de Addthis-service, waarmee het delen van links naar sociale netwerken op de pagina’s van de site kan integreren. De cookies die door Addth zijn geplaatst, stellen gebruikers in staat om in realtime de update van het tellen van aandelen op een pagina te bekijken. Voor meer informatie nodigen we gebruikers uit om het privacybeleid van Addthis te raadplegen op het volgende adres: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

  Andere cookies van derden:

  Hilbert Investment Solutions gebruikt verschillende functionaliteiten op de site, die mogelijk cookies kunnen genereren van sites die door derden zijn gepubliceerd. Hilbert Investment Solutions heeft bijvoorbeeld door YouTube op de site gehoste video’s geïntegreerd, en als zodanig kan YouTube cookies op de terminal van de gebruiker plaatsen. Hilbert Investment Solutions heeft geen controle over de cookies die door YouTube worden geplaatst en voor meer informatie nodigen we gebruikers uit om het privacybeleid van YouTube te raadplegen.

 • De gebruiker kan ervoor kiezen om sitecookies op elk moment te deactiveren.

  Er zijn verschillende manieren om bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Met betrekking tot cookies voor doelgroepmeting van xiti.com kunt u ervoor kiezen om ze te deactiveren via de volgende link: http://www.xiti.com/fr/optout.aspx.

  Gebruikers kunnen hun browser ook als volgt configureren:

  • Internet Explorer :

  We nodigen gebruikers uit om de volgende pagina te raadplegen: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies.

  • Firefox :

  We nodigen gebruikers uit om de volgende pagina te raadplegen : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies.

  • Safari :

  Start uw Safari-browser. Klik op het Safari-menu en selecteer vervolgens Voorkeuren. Selecteer in het venster Voorkeuren het tabblad Beveiliging. Vink in het gebied Cookies accepteren het vakje aan dat overeenkomt met de instelling van de gewenste cookies.

  • Google Chrome :

  We nodigen gebruikers uit om de volgende pagina te raadplegen: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

  • Opera :

  We nodigen gebruikers uit om de volgende verklarende pagina te raadplegen: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Hilbert Investment Solutions verbindt zich ertoe de privacy van gebruikers en de vertrouwelijkheid van hun gegevens tijdens het browsen op de site te respecteren.

Het maken van hyperlinks naar de site is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de publicatiedirecteur.

De hyperlinks naar andere sites konden niet verantwoordelijk worden gehouden voor Hilbert Investment Solutions, met name wat betreft de inhoud.

Het abonnement op producten en diensten die toegankelijk zijn via dit type link kan onderhevig zijn aan beperkingen, met name vanwege wettelijke of regelgevende beperkingen. Het is daarom aan elke geïnteresseerde om er vooraf voor te zorgen dat hij wettelijk bevoegd is om zich te abonneren op de aangeboden producten.

De presentatie en inhoud van deze site (en in het bijzonder de teksten, artikelen, nieuwsbrieven, presentaties, brochures, illustraties) zijn het intellectuele eigendom van Hilbert Investment Solutions. Geen reproductie, wijziging, vertaling, aanpassing en / of weergave, gedeeltelijk of volledig, kosteloos of tegen betaling, mag worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hilbert Investment Solutions.

Hilbert Investment Solutions staat alleen online bekijken en afdrukken toe voor privégebruik van de pagina’s van de site. In ieder geval mag de gebruiker de informatie die op de site wordt bekeken en / of afgedrukt op geen enkele manier verspreiden.

Deze site, evenals de diensten die deze aanbiedt, zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

Met klacht wordt een verklaring bedoeld waarin de ontevredenheid van een cliënt met een professional wordt erkend; een verzoek om dienst of uitkering, een verzoek om informatie, verduidelijking of een verzoek om advies is geen klacht. Klanten van Hilbert Investment Solutions (klanten van Hilbert Investment Solutions en klanten van CGPi) kunnen op elk moment een klacht indienen volgens het volgende proces:

Klachten met betrekking tot een product of dienst van Hilbert Investment Solutions dienen rechtstreeks bij uw gebruikelijke contactpersoon te worden ingediend. Hilbert Investment Solutions verbindt zich ertoe u binnen 10 werkdagen na de datum van ontvangst van uw klachtenbrief een bevestiging van ontvangst van uw brief te sturen en vervolgens uiterlijk 60 kalenderdagen na de datum van ontvangst een antwoord te sturen. van deze mail.

Als u het niet eens bent met het antwoord of de oplossing die u werd aangeboden, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Hilbert Investment Solutions (2, rue Turgot – 75009 Parijs).

In geval van afwijzing of weigering om uw klacht geheel of gedeeltelijk toe te staan, heeft u de mogelijkheid om uw klacht te richten aan de bemiddelingsdienst van de Franse Bankfederatie (FBF) of de Autoriteit voor Financiële Markten ( AMF).

In het geval dat uw gebruikelijke adviseur u geen antwoord kan geven met betrekking tot een product of dienst van Hilbert Investment Solutions, kunt u rechtstreeks schrijven naar de commerciële afdeling van CGPi van Hilbert Investment Solutions (2, rue Turgot 75009 Parijs). Als u het niet eens bent met het antwoord of de oplossing die u is voorgelegd, heeft u de mogelijkheid om op hetzelfde adres contact op te nemen met de Klantenservice CGPi.

partnergebied

Log in of registreer u om toegang te krijgen tot uw partnergebied.

Klantaccount

Log in of registreer u om toegang te krijgen tot uw klantengedeelte.